Uzman Önerileri / Eleştirileri

img

Uzman Analizi Sonucunda Elde Edilen Veriler Nelerdir?

  • Uzman Analizi Raporu : Kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlar sezgisel analiz yöntemleri ile değerlendirilerek bulunup raporlanır. Uzman analizi raporu tasarım önerileri de içerir.

Uzman Analizi

Uzman Analizi, kullanılabilirlik uzmanlarınca oluşturulmuş sezgisel analiz yöntemlerini esas alarak, Tasarımın test edilmesidir. Bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen testlerle, Tasarımınıza uzman gözüyle bakın.
  • Kullanılabilirlik Testleri : Web arayüzleri ve televizyon reklamları gibi yazılı ve görsel pek çok uygulamada uzman analizi ile kullanılabilir arayüzler yaratın.
  • Tasarım Seçimi Testleri : Hedef kitleniz için doğru olan tasarımı seçin.
  • Prototip ve Taslak Testleri : Bir ürünü test etmeniz için piyasaya çıkmasını beklemenize gerek yok. Pahalı geliştirme süreçlerine girmeden önce, konseptinizi uzman gözü ile test edebilir, geç olmadan önlem alabilirsiniz.
  • Rakip Analizi : Rakiplerinizin sizden hangi alanlarda üstün, hangi alanlarda zayıf olduğunu görün.
Icon
Tasarım sürecine hedef kitle ile başlıyoruz.
Tasarım süreci, ürünün hedef kitlesinin dahil edilmesi, doğru araştırma tekniklerinin kullanılması ile başlar. Userspots, tasarımın içgüdülerle değil, verilere dayanılarak yapılması gerektiğini düşünür, farklı araştırma teknikleriyle hedef kitlenin davranışlarına odaklanır, içgörüleri oluşturur.
Icon
Tasarıma veri odaklı yaklaşıyoruz.
Analiz aşamasında elde edilen veriler ve içgörüler tasarım kararlarına dönüştürülür. Konsept aşamasından başlayarak wireframe ve prototip aşamalarında alınan kararlar test edilir ve doğru tasarıma ulaşılır. Doğru tasarım beğenilerin yanında verilerle de elde edilmiş tasarımdır.
Icon
Etkileşim Tasarımı
Visual Detective tasarım ekibi, araştırma verilerini analiz ederek başladığı tasarım sürecinde tasarım stratejisini, bilgi mimarisini, kullanıcı akışlarını ve akıllı noktaları oluşturarak kullanıcı arayüz etkileşimini tasarlar.
Icon
Multivariate Test
A/B testine çok benzer fakat tek farkı varyasyonların aynı aksiyon içerisinde daha farklı unsurlarla test edilmesiyle ux optimizasyon amaçlanır. Aynı sayfa içerisinde “Satın Al” butonu rengini, yanındaki görseli birlikte değiştirirsiniz. Bu durumun 4 farklı değişkeni olacaktır. Bu değişkenleri de hesaba katarak testinizin nihai sonucuna giden oranları ölçebilirsiniz.