Telif Hakkı Analiz

Telif Haklarının Özellikleri

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.
  • Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.
  • Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.
  • Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.
     
  • Mutlak hak niteliğine sahiptir. Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilirler. Ancak toplum menfaatinin korunması gibi nedenlerle bu mutlak hakka çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Mutlak hakka getirilen sınırlandırmalar: Kamu düzeni, genel ahlak, kamu yararı gibi sebeplerle getirilen sınırlamalar ve hususi menfaat (şahsi kullanım vs.) yararına getirilen istisnalardan oluşmaktadır. (Örneğin, bir eserin kâr amacı güdülmeksizin, şahsi kullanım amacıyla çoğaltılabilmesi mümkündür.)
  • Fikri mülkiyet hakları belli bir süre boyunca korunurlar.(fikir ve sanat eserlerinde 70 yıl vs.) Fikir ürünleri somutlaştıkları eşyadan ayrı ve bağımsız bir hukuki statüye sahiptir. 
  • Fikri ürünler özel kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedirler.

Profesyonel Telif Risk Analiz Oranları

Telif hakkı yapıldığında başarı oranlarımız!
97%

Telif Hakkı İhlal Analizi

Visual Detective, özellikle bilgisayar programları, iş metodları, tasarım niteliğindeki görsel eserler, pazarlama aktivitelerine konu olan yapıtlar konusunda telif hakkı analizlerini konusunda uzman vekilleri aracılığı ile yürütmektedir.

94%

Copyright Koruması

Visual Detective vekilleri copyright konusunda bir fikrin Türkiye’de copright ile korunup korunamayacağı, uluslararası koruma, özellikle çizgi film ve sinema kahramanlarının lisansla kullanımı, pazarlama aktivitelerinde üretilen proje, resim, film vb gibi yapıtlar, internet alan adı tescilleri konusunda hukukçu patent ve marka vekilleri ile tescil kaydı ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

100%

Tasarım Arşiv Oranı

Dünyadaki Tüm tasarım kütüphanelerine ulaşım ve otomatik karşılaştırma sistemi kullanılmatadır.

100%

Tasarım Araştırması

Visual Detective, müşterilerine gerek tasarım odaklı inovasyon aktivitelerinde, gerekse rakiplerin tasarım aktivitelerinin izlenmesinde tasarım araştırmasını önermektedir. Tasarım araştırma hizmetini tasarım konusunda tecrübeli marka ve patent vekilleri ile yürütmektedir.

Tasarım Araştırması & Geliştirilmesi

Icon
Copyright Koruması
Visual Detective, copyright konusunda bir fikrin Türkiye’de copright ile korunup korunamayacağı, uluslararası koruma, özellikle çizgi film ve sinema kahramanlarının lisansla kullanımı, pazarlama aktivitelerinde üretilen proje, resim, film vb gibi yapıtlar, internet alan adı tescilleri konusunda hukukçu patent ve marka vekilleri ile tescil kaydı ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
img
Icon
Uluslararası Tasarım
Bir çok fikrî mülkiyet hakkı gibi tasarımlar da ancak tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Eğer tasarım konusu ürün yurt dışında da kullanılacaksa o ülkelerde de tasarım başvurusu yapıp koruma almak gereklidir.

Fikri Mülkiyet Yönetimi

Danışmanlığı. Fikrî mülkiyet Yönetimi firmaların sahip olduğu tüm patent, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet hakları ile telif haklarının (Copyright) yönetimini içerir.
  • Firmaların gerek ürünlerinde, gerekse hizmetlerinde katma değer üretip arzu ettikleri yüksek kârlara ulaşmaları için yenilikçi ve marka odaklı bir strateji belirlemeleri gerekir. Kuşkusuz yenilikçi ve marka odaklı stratejiler de iyi bir fikrî mülkiyet yönetimini gerektirir. Fikrî mülklerin yönetimi profesyonel patent ve marka vekillerince yönetilmezse masraf kapısı haline gelir veya arzu edilen yararları sağlayamazlar.
  • Kordinat, Fikrî Mülkiyet Yönetimi hizmeti ile müşterilerinin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan fikrî değerlerin etkin korunması ve yönetilmesi için çalışır. Fikrî Mülkiyet Yönetim hizmeti ile firmalar çok daha uygun maliyetlerle tüm fikrî haklarını etkili etili olarak yöneterek maksimum fayda elde ederler.