Tasarım Özgünlük Analizi

img

Sıradan ve Genelgeçer Fikirlerin Kullanımı

Her tasarımın bir ön araştırma evresi bulunmaktadır. Bu evrede daha önce yapılan çalışmalar incelenmekte, konu hakkında detaylı bilgi edinmek için çeşitli kaynaklara başvurulmaktadır. Geçmişte bu araştırma kitaplar üzerinden yapılırken, günümüzde internet ve çeşitli arama motorları üzerinden yapılmaktadır.

Hazır Görsellerin, Çizimlerin ve Tasarım Şablonlarının Kullanımı
İletişim tasarım ürünlerini sıradanlaştırdığı tespit edilen bir diğer unsur ise hazır görseller, çizimler ve tasarım şablonlarıdır. İnternetin hızla gelişmesiyle birlikte bu öğelerin yayınlandığı sitelerin sayısı da doğru orantıda artmıştır. Zamanın oldukça az ve bütçelerin oldukça düşük olduğu projelerin bulunduğu bir ortamda hazır tasarım öğelerinin kullanımı da yükselmiştir.

Fikirlerin ya da Tasarım Unsurlarının Kopyalanması
İntihal iletişim tasarım alanında sıklıkla karşımıza çıkan ve hukuki sonuçları olan bir olgudur. Birçok tasarımcı kolay yoldan çalışma üretmek için kopyalama yoluna gitmektedir. Etik olmayan bu durum birbirinin aynı çalışmaların ortaya çıkmasınaneden olmaktadır.

İletişim Tasarımda Özgünlük
“Adem ne kadar şanslıydı, iyi bir şey söylediğinde kendinden önce kimsenin söylemediğini biliyordu.” -Mark Twain

Özgünlük kelimesi özgün kökünden türemiştir. Özgün ise; “Yalnız kendine özgübir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai (www.tdk.gov.tr)” anlamına gelmektedir. İletişim tasarımda ise; içerik ve fikir olarak diğer çalışmalara benzemeyen, kendine özgü ve yaratıcı olarak tanımlanabilir. Güzer (2007) ise tasarımda özgünlüğün önemini “Tasarım ürünü söz konusu olduğunda orijinal, yeni, özgün, öncü, farklı olmak
olumluluğun bir önkoşulu olmuş, “vazgeçilmez bir beklenti” olarak kabul görmüş-
tür.” sözleri ile ifade etmiştir.

Özgünlük kavramını iletişim tasarım bağlamında incelemeden önce; intihal (aşırma),tevarüd (fikir benzerliği) ve esinlenme gibi bazı kavramları tanımlamak gerekir. Bu kavramlar arasında en sık karşılaşılanı intihaldir.

img

Tasarım Özgünlük Analizi

Özellikle internet, tasarımcılara sınırsız bir kaynak oluşturarak kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamış ve dünyayı her zamandakinden daha küçük bir hale getirmiştir. Fakat bu gelişmeler bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tasarımın vazgeçilmez unsurlarını hazır olarak bünyesinde bulunduran sitelere erişimin kolaylaşması, özgün çalışmaların üretilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Son yıllarda kopya tasarımlar ve intihal suçlamalarının sayısının geçmişe oranla oldukça arttığı gözlemlenmektedir. İntihal etik olmamasının yanı sıra, çok ciddi hukuki yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir eylemdir.
img

Tasarım Özgünlük Özellikleri

Icon
Organiklik Testi
Tasarım Detaylı Araştırılması ve incelenmesi
Icon
Benzer Tasarım Bulunması
Tasarımıza benzeyen tasarımların size sunulması...
Icon
Tekrar Dizayn Edilmesi
Tasarımın incelemeden sonra güncelenmesi yani tekrar tasarlanması

Tasarım Geliştirilmesi

Sizler için tasarımlarını tekrar tasarlıyoruz ve günceliyoruz.
img